V letošním roce opravíme na silnici I/12 u Českého Brodu další most a navážeme tak opravu mostu ev.č.12-017 u nedaleké Přistoupimi, kde byl v závěru roku 2021 uveden do provozu zcela nový most. Ve 2. čtvrtletí 2022 plánujeme zahájit celkovou opravu mostu ev.č. 12-015 přes říčku Šemberu. Tu provede společnost TANNACO a.s. za 20,34 mil. Kč bez DPH.

Most z roku 1959 je momentálně ve špatném stavebně-technickém stavu (spodní stavba i nosná konstrukce hodnocena stupněm -V) s omezenu použitelností. Ze závad se jedná zejména o nefunkční izolaci  nosné konstrukce, což způsobuje zatékání do konstrukce a dochází ke korozi kotev příčného předpětí. Další závadou je vyklonění křídel od opěr mostu. S ohledem na stávající stav mostu vyplývající ze závěrů hlavní mostní prohlídky bylo rozhodnuto o provedení kompletní přestavby mostu a změně technického řešení.

Dopravní řešení v průběhu demolice stávajícího mostu a mostu nového je navrženo pomocí dočasné komunikace v délce 142 metrů a to včetně provizorního mostu. Stejně jako při celkové opravě mostu u Přistoupimi bude po přípravě území (kácení zeleně a úprava ploch) před samotnou realizací vybudována provizorní komunikace, na kterou bude následně převeden provoz ze silnice I/12. Po dobu výstavby provizoria se předpokládá uzavření 1 jízdního pruhu a kyvadlové řízení dopravy světelnou signalizací.

 

 

Print Friendly, PDF & Email