Ve středočeském úseku dálnice D5 připravujeme pro letošní rok opravy a kompletní rekonstrukce a výstavbu 5 protihlukových stěn (dále PHS) a výstavbu jedné gabionové stěny pro zvukové a vizuální odclonění odpočívky Záluží u Berouna v pravém i levém pásu dálnice. Na 4 z 5 PHS se bude pracovat v pravém jízdním pásu ve směru na Plzeň. Celková délka PHS podél dálnice D5, na kterých se bude v tomto roce pracovat, je téměř 3500 metrů.

Ta nejvzdálenější ve směru staničení je PHS v km 32,8 u Žebráku. Tato 204 metrů dlouhá a 3,5 metrů vysoká stěna s dřevěnou výplní a železobetonovým soklovým panelem je z roku 1996. Nevyhovující jsou již v současné době zejména dřevěné protihlukové panely, z nichž některé jsou i mechanicky poškozené. Proto v rámci prací budou vybourány železobetonové a dřevěné panely. Ocelové sloupky budou zachovány, zbaveny koroze a opatřeny novým protikorozním nátěrem. Osazen bude nový železobetonový soklový panel (výška 0,5m) a také nové hliníkové panely (výška 3m) v požadované třídě pohltivosti a vzduchové neprůzvučnosti. Při jejich osazování, bude nezbytné omezit provoz v pravé části vozovky z důvodu manipulace jeřábu v pracovním prostoru.

V rámci probíhajícího veřejného výběrového řízení jsme obdrželi 3 nabídky s nejnižší nabídkovou cenou 2,4 mil. Kč bez DPH. Aktuálně jsou nabídky hodnoceny s ohledem na kritéria stanovená zadávací dokumentací. 

 

Print Friendly, PDF & Email