Ve druhé polovině března plánujeme pokračovat v opravách 3 klíčových dálničních mostů, které jsme zahájili v loňské stavební sezóně. Na dálnici D5 se jedná o most ev.č.D5-001, který překlenuje v Chrášťanech ulici Plzeňskou a most ev. č. D5–002 přes silnici III/00513 (ul. Chýňská). V loňském roce jsme opravili jejich pravou polovinu v jízdním pásu dálnice ve směrem na Plzeň. V letošním roce tak přijde na řadu jejich levá polovina ve směru na Plzeň. Stejně jako vloni bude oprava obou mostů probíhat současně. Obdobné to bude i s dopravně-inženýrským opatřením. Provoz bude veden systémem 1/1+2. V levém jízdním pásu ve směru na Prahu se bude jezdit 1 jízdním pruhem a ve směru na Plzeň se bude jezdit v režimu 2+1 provizorní pruhy (1 JP směr Praha). Pokud tomu nebudou klimatické podmínky výrazně  bránit, plánujeme výstavbu dopravního omezení provést v průběhu víkendu 18.3.- 20.3. 2022 a bezprostředně poté zahájit již samotné stavební práce.

Třetí most ev.č. D0-001..1 se nachází na dálnici D0 a překlenuje zde ul. Chlumeckou. V loňském roce prošla kompletní rekonstrukcí západní polovina mostu (demolice+ výstavba) ve směru od dálnice D10 směrem do centra Prahy. V roce 2022 zbouráme a nově postavíme východní stranu mostu. Rádi bychom začali cca. o měsíc dříve, než tomu bylo v předchozím roce, neboť nás také čeká více prací. Přibude např. výstavba nové protihlukové stěny a úprav navazujících křižovatkových větví mimoúrovňové křižovatky. V závěru pak budou provedeny úpravy (opravy) vozovky a chodníku pod mostem v ul. Chlumecké. Navíc bychom  rádi s rekonstrukcí mostu spojili i výstavbu PHS na severovýchodní sjízdné rampě MÚK Chlumecká, abychom obě stavby realizovali v rámci jednoho dopravně-inženýrského opatření.

Stejně jako v roce 2021 bude na dálnici D0 ve všech stavebních fázích zachován provoz v režimu uspořádání 0/2+2, což znamená, že v jízdním pásu dálnice ve směru od dálnici D10 se bude jezdit ve 2 provizorních jízdních pruzích v každém směru jízdy. K omezení provozu však bude na omezenou dobu docházet i v ulici Chlumecká, kde jinak bude veden provoz v režimu 2+2. To se bude týkat zejména fází výstavby, kdy bude realizována demolice severní nebo jižní poloviny mostu nebo naopak, kdy se zde budou osazovat nosníky mostu. V těchto okamžicích se bude jezdit pouze 1 jízdním pásem v režimu 1+1. A poslední omezení, které řidiče čeká, je uzavírání výjezdových a nájezdových větví mimoúrovňové křižovatky v závislosti na aktuálním postupu prací. Předpokládáme, že po předchozí výstavbě dopravně-inženýrského opatření, by se od  podvečera 20.3.2022 na dálnici D0 v inkriminovaném úseku jezdilo již v režimu 2+2/0. Následující víkend bychom pak mohli přistoupit k bourání severní části východní poloviny mostu.

Print Friendly, PDF & Email