Na obchvatu Církvice na silnici I/38 se pracovalo v lednu i v únoru a realizovaly se ty práce, které bylo možné s ohledem na aktuální klimatické podmínky provést. V únoru se v hlavní trase bednil, armoval a betonoval propustek v km 0,79. Pracovalo se na odvodnění a modeláži svahů komunikace. V km 0,3-1,65 došlo k návozu štěrkodrti požadované frakce. Rozsáhle práce probíhaly na mostě přes železniční trať a hlavní trasu budoucího obchvatu na silnici III/03321 (MÚK Církvice). Proběhlo armování, bednění a betonáž stativ všech 3 pilířů mostu a začala se rovněž armovat a bednit mostní opěra OP5 (na straně k obci Církvice). U mostu přes Křenovku jsme začali zasypávat přechodové oblasti podkladní vrstvou pod přechodové desky, abychom následně mohli zahájit jejich bednění a armování.

Další práce probíhaly například na přeložce silnice III/03321 Kutná Hora–Církvice v návaznosti na budované mimoúrovňové křížení s železniční tratí včetně příjezdu k zastávce ČD podél náspu silnice III/03321. Postupně dle počasí probíhal násyp před opěrou (OP1) včetně zlepšování podloží pojivy a upravovaly se svahy. Na přeložce polních cest v katastru Třebešic se realizovaly základy propustků.

Print Friendly, PDF & Email