Aktualizovaná mapa významných oprav, které ŘSD ČR plánuje zahájit v průběhu stavební sezóny 2022, ukazuje, že se ve Středočeském kraji bude pracovat na většině silnic I. tříd  (mimo sil. I/11, I/19, I/66) a také většině dálniční sítě (mimo D7). Stavební akce zahrnují opravu povrchu vozovek, odvodnění komunikací, mostů a propustků, bezpečnostního vybavení komunikací, doplnění dopravní telematiky atd. 

Pokračovat budeme ve všech opravách, které jsme zahájili v roce 2021 a v tomto roce je máme v plánu uvést do provozu. U nich počítáme se zahájením již koncem měsíce březen a také většinou v 1. polovině měsíce dubna. U konkrétních akcí níže jsou uvedeny pouze předpokládané termíny, které se budou odvíjet mimo jiné i od vydání stanovení příslušného silničního správního úřadu, pokud nejsou uvedeny konkrétní informace k dopravnímu omezení.

I/27 Jesenice průtah, II. a III. etapa – práce na vodohospodářských objektech probíhaly přes celé zimní období.
I/18 Líchovy – Břekova Lhota, oprava povrchu a odvodnění – předpokládaný termín zahájení prací je 1.4.-4.4. 2022.
I/38 Starý Kolín – Malín, oprava vozovky – předpokládaný termín zahájení prací je 1.4-.4.4. 2022.
I/4 Chraštice – hranice kraje, oprava povrchu a odvodnění – předpokládaný termín zahájení prací je 5.4.-7.4. 2022.
D7 LS+PS MÚK exit 7, oprava povrchu a odvodnění – tady se bude pracovat již pouze na větvích EXIT 7 obsluhujících pravý jízdní pás, předpokládaný termín zahájení prací je polovina dubna 2022.
I/9 Vehlovice – Želízy, oprava povrchu a odvodnění – předpokládaný termín zahájení prací je 21.3.2022.
V pondělí 21.3. proběhne stavba dopravně-inženýrského opatření a následující den bude zahájena oprava cca. 1250 metrů dlouhého úseku z Liběchova směrem na Želízy. Práce budou probíhat za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem světelnou signalizací nebo pověřenými pracovníky zhotovitele (regulovčíky).

D0 oprava mostu ev. č. D0-001..1, D0-001..2 přes Chlumeckou ulici – demolice a výstavba východní části mostu v jízdním pásu dálnice ve směru k D10.
Od středy 16.3. do neděle 20.3.2022 je plánovaná stavba dopravně-inženýrského opatření před zahájením prací na mostě. V neděli v podvečer by se mělo na dálnici D0 již jezdit v režimu 2+2/0. Tedy jízdní pás ve směru k dálnici D10 bude uzavřen a v jízdním pásu do centra Prahy se bude jezdit 2+2 provizorními jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Od pondělí 21.3. začnou přípravné práce na demolici severní části východní poloviny mostu.

D5 Oprava mostů D5-001 a D5-002 u Chrášťan – dokončení opravy mostů v levém jízdním pásu dálnice ve směr na Prahu.
O víkendu 18.3.-20.3. 2022 bude realizovaná výstavba dopravního omezení (DIO) v obou jízdních pásech dálnice. V pondělí 21.3. 2022 zahájí práce samotné a to na pravé polovině levých mostů. Provoz bude veden systémem 1/1+2. V jízdním pásu směr Praha zůstane zachován levý jízdní pruh. V jízdním pásu na Plzeň se bude jezdit třemi provizorními jízdnímu pruhy, z nichž 1 při středovém dělícím pásu bude směrem na Prahu a 2 zbývající směrem na Plzeň. Odbočení na MÚK D5/D0 na výjezd směr Letiště nebo na výjezd směr D1 (Brno) bude umožněno. Maximální povolená rychlost bude omezena na 80 km/h a řidiči zde musí počítat rovněž s úsekovým měřením rychlosti. Tento režim dopravního omezení v daném úseku vydrží do poloviny května tohoto roku. 

Z nových oprav plánujeme v nejbližším období zahájit například tyto stavební akce:

D6 Oprava odvodnění LS km 18,198 – 17,488 – předpokládaný termín zahájení prací je 21.3.2022
V inkriminovaném úseku dálnice bude v průběhu pondělí 21.3. 2022 dopoledních hodin provedena stavba dopravně-inženýrského opatření a bude uzavřen pravý jízdní pruh. Řidič zde tak ve směru na Prahu projedou pouze jedním jízdním pruhem vlevo. Předpokládaná doba omezení je nejdéle do 14.4. 2022 odpoledních hodin.
D10 LS Benátky -Tuřice oprava vozovky – předpokládaný termín zahájení prací je 1.4.-4.4. 2022.
D4 Stará Huť mosty 4-020..1 a 4-020..2 , celková oprava – předpokládaný termín zahájení prací je 4.4. 2022.
I/3 Hostišov, sanace skalního zářezu – předpokládaný termín zahájení prací je 4.4. 2022.
I/3 Votice most 3-029a, oprava – předpokládaný termín zahájení prací je 4.4. 2022.
I/16 Hvězda – Tuřany oprava povrchu a odvodnění – předpokládaný termín zahájení prací je 28.3.2022
D5 Oprava PHS Zdice vpravo – předpokládaný termín zahájení prací je 1.4.2022
Aktuálně se v části současné dřevěné PHS pracuje na její demolici z prostoru mimo vozovku dálnice. Od dubna se práce rozšíří i na druhou z opravovaných PHS a s plánovaným omezení pravé části vozovky jízdního pásu ve směru na Plzeň.

Mapa ke stažení ve formátu PDF ZDE:

Print Friendly, PDF & Email