Upozorňujeme řidiče na víkendové omezení v km 13-12,5  levého jízdního pásu dálnice D10 ve směru na Prahu. Jezdit se zde bude pouze 1 JP pruhem. Podle potřeby v závislosti na aktuálně plánované činnosti bude na mostě D10-016 a v jeho blízkosti uzavřen buď pravý, nebo levý jízdní pruh. V souvislosti s dokončením rekonstrukce mostu uvedeného do provozu v prosinci 2021 dojde k odstranění provizorního rozšíření vozovky a instalaci trvalých svodidel. Další práce již probíhají pouze pod mostem, zejména na jeho odvodnění. Současně bude provedena oprava povrchu vozovky po předchozí dopravní nehodě a zahoření havarovaného vozidla.

 

 

Print Friendly, PDF & Email