Jednou z prvních oprav, které v letošním roce zahajujeme, je oprava odvodnění při vnějším okraji dálnice D6 ve směru na Prahu. S ohledem na zjištěný neuspokojivý stav odvodňovacího rigolu tvořeného betonovou dlažbou s přiloženou betonovou obrubou a uličních vpustí, do kterého je zaústěný, provedeme jeho opravu v km 18,198–17,488 (cca. na úrovni obce Družec). V důsledku toho dochází při zhoršených klimatických podmínkách k úniku srážkových vod z dálnice mimo komunikaci a erozi svahů. Je proto nutné stávající rigol odstranit, provést sanaci podloží a celkovou opravu uličních vpustí. Nový rigol již bude monolitický betonový v provedení Carb King.

Stavba dopravně inženýrské opatření probíhá dnes dopoledne. Přibližně od 12:00 hod. by se v inkriminovaném úseku levého jízdního pásu směrem na Prahu mělo jezdit pouze levým jízdním pruhem. V jízdním pásu dálnice směrem na K. Vary zůstává zachován stávající režim 2 jízdními pruhy. Předpokládaná doba omezení je nejdéle do 14.4. 2022 odpoledních hodin.

 

Print Friendly, PDF & Email