Stavbou dopravně-inženýrského opatření o víkendu 19.3.-20.3.2022 jsme zahájili další etapu rekonstrukce mostu ev.č. D0-001 přes Chlumeckou ulici v Praze-Horních Počernicích.

 Stejně jako v roce 2021 je na dálnici D0 ve všech stavebních fázích zachován provoz v režimu uspořádání 0/2+2, což znamená, že v jízdním pásu dálnice ve směru od dálnici D10 se bude jezdit ve 2 provizorních jízdních pruzích v každém směru jízdy. K omezení provozu však bude na omezenou dobu docházet i v ulici Chlumecká, kde jinak bude veden provoz v režimu 2+2. To se bude týkat zejména fází výstavby, kdy bude realizována demolice severní nebo jižní poloviny východní části mostu nebo naopak, kdy se zde budou osazovat nosníky nosné konstrukce horní stavby mostu. V těchto okamžicích se bude jezdit pouze 1 jízdním pásem v režimu 1+1. A poslední omezení, které řidiče čeká, je uzavírání výjezdových a nájezdových větví mimoúrovňové křižovatky v závislosti na aktuálním postupu prací. 

V roce 2022 zbouráme a nově postavíme východní stranu mostu. Přibude např. výstavba nové protihlukové stěny a úprava  navazujících křižovatkových větví mimoúrovňové křižovatky. V závěru pak budou provedeny úpravy (opravy) vozovky a chodníku pod mostem v ul. Chlumecké. Navíc bychom  rádi s rekonstrukcí mostu spojili i výstavbu PHS na severovýchodní sjízdné rampě MÚK Chlumecká, abychom obě stavby realizovali v rámci jednoho dopravně-inženýrského opatření.

V tomto týdnu proběhnou přípravné práce směřující zejména k demolici části východní strany, která leží v jízdním pásu dálnice D0 ve směru k dálnici D10. O nadcházejícím víkendu, tj. 26.-27.3.2022 máme již v plánu přistoupit k samotné demolici.

Print Friendly, PDF & Email