Na Mělnicku pokračujeme v opravě povrchu vozovky a odvodnění komunikace I/9 mezi Vehlovicemi a Želízy. Část jsme opravili v loňském roce a letos nám zbývá dokončit cca 1250 metrů z Liběchova na Želízy. 

Stejně jako v loňském roce bude provedena zejména oprava vozovky v různém rozsahu dle závěrů diagnostického průzkumu pro jednotlivé úseky a opraví se odvodňovací rigoly a dalších zařízení, které bezprostředně souvisí s opravou vozovky. S tím souvisí i práce na pročištění a opravě stávajícího systému odvodnění, tzn. pročištění příkopů, rigolů, vpustí, přípojek, propustků, jímek atd.

V momentálně opravovaném úseku se pracuje za provozu. Řidiči se zde musí připravit na kyvadlově řízený provoz světelnou signalizací i regulovčíky pro maximální zajištění plynulosti provozu.

 

Print Friendly, PDF & Email