6 nabídek jsme obdrželi v rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce stávající dřevěné protihlukové stěny dlouhé 612 metrů, která podél levého jízdního pásu dálnice D8 ve směru na Prahu v km 14,5–15,1 chrání před emitací nadlimitního hluku z provozu na dálnici podél obec Všestudy. Aktuálně probíhá hodnocení nabídek na základě podmínek stanovených zadávací dokumentací. 

Z důvodu překročení hygienického limitu v noční době bude stávající 3 metry vysoká PHS demolována a dojde k výstavbě nové 1636 metru dlouhé stěny s proměnnou výškou 4,5 až 5,0 metrů. Z této délky bude 30 metrů dlouhá stěna z průhledných odrazivých panelů výšky 4,5 metrů i mostě ev.č. D8-017.2, který se nachází v km 14,670 –14,700. Současně s výstavbou protihlukové stěny budou probíhat úpravy tělesa dálnice včetně konstrukce nezpevněné krajnice a dlážděné plochy mezi lícem svodidla a PHS. Dojde k vybudování chybějícího zpevněného přístupu k hlásce SOS v km 15,0. Odvodnění vozovky bude provedeno realizací betonových a štěrbinových žlabů podél zpevněné krajnice.

Výstavba bude probíhat za plného provozu na dálnici ve dvou provizorních jízdních pruzích v levém jízdním pásu při uzavírce krajince a části pravého jízdního pruhu. Předpokládaná doba omezení je 3 měsíce. 

Print Friendly, PDF & Email