Svého zhotovitele má revitalizace cementobetonového krytu (CBK) levého a pravého jízdního pásu mezi km 23,2 (prostor MÚK Třebenice) a km 26,0 (v prostoru MÚK Řepy). Zakázku bude realizovat společnost Strabag a.s. za 72,73 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 89 kalendářních dnů.

Předmětem stavby je revitalizace stávajícího CB krytu levého i pravého jízdního pásu na SOKP 516 (dálnice D0). Potřeba revitalizace CBK je vyvolána nevyhovujícími proměnnými vlastnostmi CB krytu a stávající cementové stabilizace a zjištěnou nestabilitou některých desek, které vykazují značné poruchy (především příčné a podélné trhliny). Součástí stavby bude jak výměna celých CB desek, tak lokální vysprávky poruch na CB deskách, dále zajištění rovinatosti povrchu pro finální úpravu textury povrchu grinding a obnova příčných a podélných spár CB krytu. Předmětem stavby je rovněž reprofilace příčného sklonu u nezpevněných krajnic a oprava trvalého dopravního značení. Úseky se stávajícím asfaltovým krytem, tj. km 24,400 24,750 (levý i pravý jízdní pás silničního okruhu), km 25,130 25,300 (pravý jízdní pás silničního okruhu) zůstanou bez úprav. 

Opravu zahájíme po předchozí stavbě dopravního omezení v pondělí 4.4. 2020, a to výstavbou přejezdu středního dělícího pásu v km 22,890 – 22,970 dálnice D0. Přejezd bude v dalších etapách akce využíván pro převádění provizorních jízdních pruhů přes střední dělící pás. V této fázi budou muset řidiči počítat s omezením levé části obou jízdních pásů.
Po jeho dokončení přikročíme v 2. polovině dubna k samotné opravě CB krytu vozovky. Nejdříve budeme opravovat v levém pásu dálnice, tedy ve směru k dálnici D1. Ten bude po dobu prací uzavřen mezi přejezdy SDP v km 22,890–22,970 a 25,810–25,930. Nájezd z D6 bude umožněn. Veškerý provoz v inkriminovaném úseku bude převeden do pravého jízdního pásu (směr k D7), kde bude veden 4 a 3 provizorními jízdními pruhy. Po dokončení prací v levém jízdním pásu bude následovat přestavba DIO a zahájí oprav ve směru k dálnici D7.

 

Print Friendly, PDF & Email