Na opravu povrchu a odvodnění silnice I/18 mezi Líchovy a Beřkovou Lhotou na Příbramsku navážeme v podělí 4.4.2022. V loňském roce jsme z necelých 5 kilometrů opravili část úseku silnice na průtahu Dublovicemi v délce cca 412 metrů. V letošním roce máme v plánu dokončit zbytek. Proto hned od začátku budeme pracovat na 2 podúsecích současně.  Na straně úseku od Příbrami zahájíme opravu 869 metrů na výjezdu z obce Líchovy směrem na Sedlčany. Na opačné straně celého úseku pak navážeme na vloni dokončenou část průtahu Dublovicemi a budeme pokračovat dalšími 355 metry části průtahu obcí na její hranici směrem k Sedlčanům.

Stejně jako v roce 2021 provedeme výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy, vyčistíme a budeme sanovat nebo dle potřeby rekonstruovat odvodnění (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti). V letos opravovaném úseku se nachází 12 propustků pod komunikací, z nichž 2 bude nutné kompletně rekonstruovat a 31 hospodářských sjezdů. Dále provedeme výměnu směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnovíme vodorovného dopravní značení v plastu. 

Pracovat budeme za provozu po polovinách vozovky. Provoz průjezdným jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací. Nicméně  z důvodu plánované komplexní rekonstrukce 2 propustků v km 39,56 a v km 43,28 dojde i na úplnou uzavírku. Ta je plánovaná od 18.4.-24.4.2022 a provoz v tomto období bude převedena na značenou objízdnou trasu. O uzavírce a stanovené objízdné trase budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email