Dnes v 08:45 hod. byla zahájena pokládka nového rigolu odvodnění z monolitického betonu v provedení Carb King, které se provádí speciálním betonovým finišerem, a to pomocí forem s kluznými bočnicemi. Celkem 750 metrů nového rigolu při krajnici levého jízdního pásu bychom rádi položili ještě v průběhu dnešního dne. Nicméně před zahájením této technologie bylo třeba starý rigol odstranit, opravit uliční vpusti a sanovat podloží, aby bylo přesně připraveno na pokládku.

V horizontu 24 hodin bude následovat řezání příčných dilatačních spár do položené monolitické konstrukce. Poté již dojde na terénní úpravy a lokální opravy navazující zpevněné krajnice. S ohledem na časový postup prací předpokládáme, že stávají dopravní omezení dálnice D6 v úseku opravy v km 18,198 – 17,488 by mohlo být demontováno s několikadenním předstihem.

Print Friendly, PDF & Email