Dnes, tj. 4.4.2022, pokračujeme v opravě silnice I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem, kde nám z loňského roku zbývá dokončit cca 2000 metrů. Navážeme na vloni opravenou část, která končí přibližně 100 metrů za křižovatkou se silnicí III/3272 na Hlízov (ve směru na Čáslav) a budeme opravovat úsek po most ev.č. 38-042 přes železniční trať, který byl opraven v předešlých letech. V tomto úseku dlouhém 850 metrů bude oprava probíhat, stejně jako v roce 2021, za provozu po polovinách vozovky. V pracovním úseku bude provoz veden kyvadlově průjezdným jízdním pruhem a v průběhu dne bude řízen regulovčíky, ve zbývajícím čase (večerní a noční hodiny) semafory s dynamicky řízeným provozem.

Stejně jako v roce 2021 bude provedena obnova krytu vozovky a sanace jejich okrajů v místech, kde to stavebně technický stav vyžaduje. Realizovat se bude také dosypání krajnic, odvodnění komunikace (např. opravy a sanace příčných a podélných propustků, drenáž v místě sanací atd.), výměna doplnění zádržného systému, výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek a obnova vodorovného dopravního značení plastem.

 

Print Friendly, PDF & Email