V pondělí jsme u Votic na Benešovsku na silnici I/3 zahájili opravu mostu ev.č. 3-029a. Vybudovali jsme zařízení staveniště, demontovali příslušenství mostu v pravém jízdním pruhu pravého jízdního pásu, vyfrézovali staré vozovkové souvrství a začínáme pracovat na konstrukci samotného mostního objektu. Místem stavby je doprava vedena v režimu 1+1 jízdní pruh. (viz. foto)

O několik stovek metrů dále ve směru na Tábor, jsem současně zahájil sanaci pravostranného skalního zářezu v délce cca 200 metrů ve stoupání mezi Voticemi a Hostišovem. Sanaci je třeba provést z důvodu odstranění nestabilních bloků s následným zasíťováním řešené lokality proti případnému pádu odlomených částí horniny na komunikaci. V tomto týdnu odstraňujeme náletovou zeleň, očišťuje svah od zeminy a zvětralé horniny, abychom po odkrytí mohli zjistit skutečně nutný rozsah sanačních prací, které v následujících týdne budou probíhat.

I v úseku probíhající sanace skalního masivu je omezen pravý jízdní pruh ve směru na Tábor a provoz je veden režimu 1+1. (viz foto)

Print Friendly, PDF & Email