Zahájili jsme opravu mostu ev.č. 21-015 z roku 1959, který převádí silnici I/12 přes říčku Šemberu nedaleko Českého Brodu. Důvodem jeho celkové opravy je stavebně technický stav spodní stavby i nosné konstrukce, jenž je hodnocen stupněm V- špatný. Ze závad se jedná zejména o nefunkční izolaci nosné konstrukce, což způsobuje zatékání do konstrukce a dochází ke korozi kotev příčného předpětí. Další závadou je vyklonění křídel od opěr mostu. Původní most bude tedy demolován a v jeho místě postavíme most nový.

Abychom mohli začít pracovat přímo na stávajícím mostním objektu, probíhá momentálně stavba provizorní cca 140 metrů dlouhé komunikace, jejíž součástí je i mostní provizorium. Na tuto komunikaci bude v průběhu demolice a výstavby převeden provoz ze silnice I/12. Převedení dopravy plánujeme v úterý 19.4.2022. Jezdit se zde bude kyvadlově a provoz bude řízený světelnou signalizací. S převedením dopravy zahájíme frézování vozovkového souvrství a poté i po částech demolici stávajícího mostu.
Nosná konstrukce nového mostu je navržena jako jednoplový, přímo pojížděný, železobetonový, otevřený rám se zavěšenými křídly a s deskovými základy, podepřenými mikropilotami. Na mostě a zavěšených křídlech jsou navrženy monolitické železobetonové římsy se zpevněnými přechody na nezpevněnou krajnici. Plochy pod mostem a kužely budou zpevněny lomovým kamenem do betonu. Podél pravého i levého křídla je navrženo revizní schodiště.

Rekonstrukci mostu provede společnost  TANNACO a.s. za 20,34 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email