V rámci přípravy opravy cementobetonového krytu vozovky dálnice D0 jsme dokončili stavbu přejezdu středového dělícího pásu, přes který bude v dalších etapách samotné opravy vozovky převáděn provoz mezi oběma jízdními pásy dálnice. V průběhu prodlouženého víkendu 16.4.2022-18.4.2022 bude probíhat stavba dopravně inženýrského opatření zejména v jízdním pásu ve směru na Ruzyň. V úterý 19.4.2022 již zahájíme opravu v levém jízdním pásu ve směru k dálnici D1. Zde bude probíhat oprava levého pásu v celé šířce v km 23,245–23,800 a pravé části (pravého pruhu a části prostředního jízdního pruhu) levého jízdního pásu v km 23,900–25,690, která bude probíhat za jeho úplné i částečné uzavírky.

Po dobu prací bude uzavřený levý pás dálnice D0 mezi přejezdem SDP v km 22,890 a výjezdem do kolektorové vozovky levé poloviny MÚK Třebonice v km cca 23,850. Bude uzavřený pravý a prostřední jízdní pruh levého pásu dálnice D0 od výjezdu do kolektorové vozovky levé poloviny MÚK Třebonice v km cca 25,900 do km 25,800, kde končí provizorní připojovací pruh nájezdové větve MÚK Řepy vlevo.

Doprava ve směru od Ruzyně na Slivenec bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Levý jízdní pruh bude převedený přes přejezd v km 25,810–25,930 do pravého jízdního pásu. V levém jízdním pruhu pravého pásu bude veden až k přejezdu v km 22,890–22,970, kde bude převeden zpět do levého pásu. Pravý jízdní pruh bude za přejezdem v km 25,810–25,930 vyveden do levého jízdního pruhu levého pásu. V levém jízdním pruhu bude veden až do km 23,850, kde bude vyveden do kolektorové vozovky levé poloviny MÚK Třebonice. V kolektorové vozovce bude veden až ke stávajícímu napojení kolektorové vozovky do levého pásu dálnice v km cca 22,800, kde bude vyveden zpět do levého pásu dálnice.

Ve směru od Slivence na Ruzyň bude v km 22,650 uzavřený levý jízdní pruh a doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Ve dvou jízdních pruzích bude vedena až za přejezd v km 25,810–25,930, kde bude dopravní opatření ukončeno.

Při předpokládaném postupu prací je výše popsané vedení dopravy plánované do cca 20.5.2022, kdy dojde v rámci levého jízdního pásu k úpravě vedení provozu, aby následně mohla zahájit oprava v levém pruhu a části prostředního jízdního pruhu navazující opravu opačné poloviny.

Print Friendly, PDF & Email