V pondělí 4.4.2022 jsme na dálnici D4 zahájili stavbou dopravně inženýrského opatření komplexní opravu dálničního mostu ev.č. 4-020..1 a 4-020..2 v km 28,915, který u obce Stará Huť překlenuje přepad Huťského rybníka, a to na polovině mostu v jízdním pásu dálnice směrem na Prahu. Po demontáži příslušenství mostu (zábradlí, svodidla, protihluková stěna) a vyfrézování vozovkového souvrství jsme již o víkendu 9.-10.4.2022 zahájili demolici starého mostu. Za použití těžké techniky jsme snesli hlavní nosnou konstrukci a pokračovat budeme dolní stavbou za současné deponie a odvozu sutě.

 

Print Friendly, PDF & Email