Vybrali jsme zhotovitele opravy asfaltobetonového krytu vozovky dálnice D11 v km 44,440–52,158. Z 5 uchazečů o zakázku podalo nejvýhodnější ekonomickou nabídku sdružení firem STRABAG + EUROVIA. To opravu provede za 208,89 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu za 29 kalendářních dnů.

Primárním cílem je oprava stávajícího AB krytu vozovky dálnice D11 v km 44 – 52 v obou jejich jízdních pásech, která vychází z výsledků předchozí diagnostiky. Na vozovce se vyskytuje řada poruch jako jsou její nerovnosti trhliny, lokální vysprávky, podélné trhliny, rozpad obrusné vrstvy, výtluky. Z provedené diagnostiky stavu vozovky také vyplývá, že povrch vozovky je primárně porušen závadami souvisejícími se stářím krytu (komunikace byla postavena v letech 5/2002 – 12/2006), postupnou degradací asfaltového pojiva a trvalými deformacemi. Provedena tak bude výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v následujícím provozním staničení (viz. níže) a součástí opravy je i MÚK Exit 50 Dobšice.

– levý jízdní pás v km 44,440–51,705
– pravý jízdní pás v km 44,440–52,158 

Nicméně v průběhu prací dojde i na opravu krajnic, pročištění stávajících příkopů, monolitických a štěrbinových žlabů a propustků. Provedena bude také výměna lanových svodidel na přejezdech SDP a úprava svodidel podél pilířů v SDP. Provedeny budou lokální opravy odláždění před PHS v km 46,96– 8,207 ve směru na Prahu a taktéž lokální opravy oplocení dálnice v místech jeho poškození.

Opravu plánujeme zahájit stavbou dopravně inženýrského opatření o víkendu 30.4.-1.5.2022, přičemž následně začnou práce v pravém jízdním pásu dálnice ve směru na Hradec Králové. Tento pás bude po dobu opravy zcela uzavřen včetně pravé poloviny MÚK Dobšice na 50 kilometru. Provoz bude zcela převeden do protilehlého jízdního pásu ve směru na Prahu, kde bude veden v režimu 1+2 jízdní pruhy, přičemž preference 2 pruhů bude 2x týdně měněna, aby DIO maximálně respektovalo hlavní dopravní proud s ohledem na dny v týdnu. Při uzavírce nájezdové větve MÚK Dobšice vpravo bude značená objízdná trasa po silnicích II/328, I/11 a II/327 na D11 na MÚK 62 Chlumec nad Cidlinou a při uzavírce výjezdové větve to bude od EXITU 42 Libice po silnicích I/32, I/11 a II/328.

V průběhu víkendu 14.5.-15.5.2022 plánujeme provést přestavbu DIO a následně začít opravu levého jízdního pásu ve směru na Prahu s kompletním převedením dopravy na opravený jízdní pás ve směru na Hradec Králové, kde se bude jezdit analogicky opět v režimu 1+2, jak je popsáno výše. Uvedení opraveného úseku do provozu pak předpokládáme v závěru posledního květnového víkendu tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email