Na silnici I/12 opravujeme mosty mezi Českým Brodem a Úvaly. V prosinci loňského roku jsme po předchozí demolici postavili a uvedli do provozu nový most ev.č. 12-017 u Přistoupimi. Tady momentálně probíhají dokončovací práce v okolí mostu. Vlevo je dokončeno dláždění lomovým kamenem a hotovy jsou i terénní úpravy. Na jeho pravé straně odstraňujeme provizorní komunikaci a rovněž zde dokončíme dláždění, jak je tomu na jeho levé straně.

Na nedalekém mostě ev.č.12-015 přes říčku Šemberu se momentálně pracuje. Po výstavbě mostního provizoria a přilehlé provizorní komunikace sem byla převedena kyvadlově doprava ze silnice I/12 a probíhá demolice stávajícího mostního objektu. Po dokončení demolice zahájíme i zde výstavbu nového mostu, který uvedeme do provozu v závěru 3. čtvrtletí 2022.

V závěrečné fázi přípravy je oprava dalších dvou mostů. Jedná se o most. ev. č. 12-009 přes říčku Výmolu v ul. u Přeložky v Úvalech a most ev.č. 12-014 přes říčku Bušinec u Českého Brodu. Pro opravu obou mostů jsme již získali stavební povolení a připravujeme zadávací dokumentaci stavby, abychom ještě v tomto roce mohli zahájit veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby. V případě obou těchto mostních objektů se bude jednat o jejich celkovou opravu. Stávající mosty budou demolovány a v jejich místě postavíme mosty nové, stejně jako tomu bylo a je u mostů ev.č. 12-017 a ev.č.12-015.

Print Friendly, PDF & Email