Zhotoviteli společnosti Metrostav Infrastructure a.s jsme předali staveniště za účelem provedení modernizace a rozšíření odpočívky Střechov v km 52 ve směru na Prahu. Jedná se o jednu z původních odpočívek ze 70. let 20. století a kapacitně se jde o velkou odpočívku s motorestem, jejíž část umístěná ve směru na Brno prošla modernizací v roce 2019. O víkendu 29.4.-1.5.2022 budeme realizovat dopravně inženýrské opatření a v pondělí 2.5.2022 již přistoupíme k frézováním starých konstrukčních vrstev vozovky v prostoru odpočívky.  Její rekonstrukce a rozšíření vyjde na 127,88 mil. Kč bez DPH a s opětovným uvedením do provozu počítáme na přelomu srpna a září tohoto roku. Další dokončovací práce pak dále budou probíhat bez zásadního vlivu na její provoz.

Hlavním cílem je modernizace odpočívky a navýšení parkovacích stání pro nákladní automobily, neboť současný stav a řešení uspořádání stání je nedostatečný. Šikmé parkovací plochy pro návěsové nákladní soupravy tak po rekonstrukci vzrostou ze současných 42 na 98 míst a celkově se kapacita proti stávajícímu stavu zvýší o 9 desítek míst, což je téměř dvojnásobek stávající kapacity. S modernizací souvisí také kompletní rekonstrukce kanalizace a odvodnění, rekonstrukce osvětlení (nově LED), výstavba nové retenční nádrže, vybudování odlučovače ropných látek, kamerového dohledu a dětského hřiště u parkovacích stání pro osobní vozidla. Osazen bude nový mobiliář (stoly, lavice, odpadkové koše). Realizovány budou také vegetační úpravy (zatravnění a vysazení nových dřevin) nebo nové oplocení. V budoucnu, již mimo rámec této rekonstrukce, se počítá s osazením systémů inteligentní odpočívky a systému dobíjení elektromobilů. Pod projektovanými komunikacemi budou v rámci této stavby pro tyto systémy připraveny chráničky.

Řidiči musí po dobu modernizace počít s úplnou uzavírkou odpočívky včetně uzavírky podjezdu pod dálnicí D1, který propojuje její levou a pravou stranu.

 

Print Friendly, PDF & Email