V neděli 3.4.2022 jsme zahájili opravu 7 kilometrů dlouhého úseku jízdního pásu dálnice D10 ve směru na Prahu mezi Benátkami nad Jizerou a Tuřicemi. Momentálně probíhá pokládka nové obrusné vrstvy v pravé polovině jízdního pásu, dokončují se práce na odvodnění a mostních závěrech v této části jízdního pásu. S ohledem na stávající postup prací předpokládáme, že  z úterý 3.5.2022 na středu 4.5.2022 zahájíme přestavbu dopravně inženýrského opatření a po jeho dokončení začneme pracovat v levé polovině jízdního pásu. 

Režimu vedení dopravy zůstane zachován jako doposud 1/1+2 pouze s tou změnu, že v opravovaném jízdním pásu se provoz přesune z levé poloviny na tu již opravenou vpravo, což současně umožní zprovoznit i nájezdovou a výjezdovou větev MÚK EXIT 27 Benátky n./J. , které v rámci 1. etapy byly uzavřeny.

Print Friendly, PDF & Email