V sobotu 30.4.2022 odpoledne zahajujeme frézováním starého krytu vozovky opravu pravého jízdního pásu ve směru na Hradec Králové v km 44,440–52,158. Výstavba dopravně inženýrského opatření bude zahájení prací bezprostředně předcházet. Po dokončení opravy povrchu pravém jízdním pásu dálnice plánujeme provést o víkendu 14.5.-15.5.2022 přestavbu DIO a následně pokračovat v opravě levého jízdního pásu ve směru na Prahu. Opravený úsek dálnice v obou směrech jízdy máme v plánu uvést do provozu v závěru května tohoto roku.

Primárním cílem je oprava stávajícího AB krytu vozovky dálnice D11 v km 44–52 v obou jejich jízdních pásech, která vychází z výsledků předchozí diagnostiky. Na vozovce se vyskytuje řada poruch jako jsou její nerovnosti trhliny, lokální vysprávky, podélné trhliny, rozpad obrusné vrstvy, výtluky. Z provedené diagnostiky stavu vozovky také vyplývá, že povrch vozovky je primárně porušen závadami souvisejícími se stářím krytu (komunikace byla postavena v letech 5/2002 – 12/2006), postupnou degradací asfaltového pojiva a trvalými deformacemi. Provedena tak bude výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v inkriminovaném úseku a součástí opravy je i MÚK Exit 50 Dobšice

Od soboty 30.4.2022 tedy bude uzavřen opravovaný úsek levého jízdního pásu na Hradec Králové, včetně pravé poloviny MÚK Dobšice na 50 kilometru. Provoz bude zcela převeden do protilehlého jízdního pásu ve směru na Prahu, kde bude veden v režimu 1+2 jízdní pruhy, přičemž preference 2 pruhů bude 2x týdně měněna, aby DIO maximálně respektovalo hlavní dopravní proud s ohledem na dny v týdnu. Při uzavírce nájezdové větve MÚK Dobšice vpravo bude značená objízdná trasa po silnicích II/328, I/11 a II/327 na D11 na MÚK 62 Chlumec nad Cidlinou a při uzavírce výjezdové větve to bude od EXITU 42 Libice po silnicích I/32, I/11 a II/328.

Print Friendly, PDF & Email