Barokní kaple č.12 tzv. Hájecké cesty, která v havarijním stavu stávala v ochranném pásmu bývalé karlovarské silnice I/6 (dnes I/6J), byla v neděli 1.5.2022 znovu slavnostně vysvěcena. ŘSD ČR zajistilo její odborné rozebrání, restaurování její pískovcové koruny a její následné osazení na novou kapli na pozemku města Hostivice, které si tento objekt převzalo rovněž do vlastnictví.

Předmětná kaple je jedna z původních 20 na cestě mezi Prahou a loretánskou kaplí Navštívení Panny Marie v Hájku, jejichž základní kámen byl položen 10.6.1720. Stavebně byly dokončeny v roce 1723 a s obrazovou výzdobou v roce 1734. Postupem času kaple podél cesty zanikaly a dnes jich existuje pouhých 12. Po přesunu, původně v pořadí na celé cestě 12 kaple, na nové místo za Peterkův mlýn v Hostivicích v roce 2021 a jejím nedělním vysvěcení, tak může tato sakrální stavba sloužit svému původnímu účelu.

Print Friendly, PDF & Email