Aktuálně probíhající oprava AB povrchu obou pásech dálnice D11 v km 44-52 bude realizovaná v průběhu 29 pracovních dnů. Průběhem jejich jednotlivých fází vás postupně provedenou jednotlivá videa pod tímto textem.

V sobotu 30.4.2022 jsme po předchozí stavbě dopravně inženýrského opatření zahájili práce na opravě pravého jízdního pásu ve směru na Hradec Králové. Mezi přípravné práce před zahájením frézování vozovkového krytu se řadí také odstranění dopravních knoflíků, které patří mezi jeden z bezpečnostních prvků. Knoflíky se osazují do pozemní komunikace a doplňují a zvýrazňují vodorovné dopravní značení v noci a při nepříznivých klimatických podmínkách (déšť, mlha).

Ještě v průběhu sobotního odpoledne 30.4.2022 jsme zahájili  frézování asfaltové vrstvy za studena na hloubku 120 mm, k čemuž byla použita silniční fréza WIRTGEN. Po odfrézování asfaltového krytu na uvedenou hloubku 120 mm od stávajícího povrchu vozovky byl celý opravovaný úsek zkontrolována a došlo k určení míst nutných k sanaci v tloušťce dalších 70 mm.

V pondělí 2.5.2022, za ještě souběžně probíhajícího frézování v jiných částech úseku, jsme zahájili první pokládky nových asfaltových vrstev.

V první půl minutě videa je finišer Vögele Super 1800-3i, jak pokládá vrstvu z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT 22 TSA 20/30) do již připravených sanovaných míst nastříkaných spojovacím postřikem pro lepší spojení staré i nové vrstvy.
V druhé půl minutě je k vidění silniční fréza, jak v místě připojovacího pruhu dofrézovává napojení mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11. Vidíme zde již i složené palety s dlažbou připravené pro budoucí dohledové místo určené policii a celní správě.
Na zbytku videa je finišer Vögele Super 2100-3i, následovaný pěti těžkými a třemi lehčími válci, pokládající na vyfrézovaný, vyčištěný a nastříkaný povrch novou ložnou vrstvu z modifikovaného asfaltového betonu určeného pro ložní vrstvy (ACL 22S PMB 25/55-65) v tloušťce 80 mm po zhutnění.

Před sobotním (14.5.2022) uvedením pravého jízdního pásu D11 do provozu, bylo třeba provést dokončovací práce jako je čištění žlabů, úpravy středového pásu, instalace svodidel, obnova vodorovného dopravní značení. Současně bylo třeba tento jízdní  pás ve směru na Hradec Králové připravit na převedení provozu aplikací provizorního (dočasného) značení žlutou folií a dalšími pracemi souvisejícími s přestavbou dopravně inženýrského opatření.

Print Friendly, PDF & Email