V průběhu víkendu 7.5.-8.5.2022 provedeme úpravy svislého a vodorovného dopravního značení v pravém jízdním pásu (směr centrum), km 61,330 – 62,200, dálnice D0, tedy v úsek 510 Satalice – Běchovice. Cílem je řešení problematiky autobusové dopravy v návaznosti na požadavek ROPID ve vztahu k její maximální plynulosti, neboť v řešeném úseku dochází k častým dopravním zácpám. Realizací dojde k příčnému posunutí jízdních pruhů, přičemž jejich šířka i počet zůstanou zachovány. Toto řešení umožňuje prostorová připravenost úseku na třípruhové uspořádání. Součástí prací však není následné dočasné vyznačení samotného vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy. Tento jízdní pruh bude řešen (vyznačen) v související akci, jejíž investorem bude hl. m. Praha, resp. ROPID.

V úseku km 61,400 – 62,020 bude nejprve odstraněno stávající vodorovné dopravní značení. Barva bude odstraněna šetrným způsobem pomocí otryskání vodním paprskem. Následně bude v nové poloze realizováno definitivní VDZ z materiálů s dlouhou životností. V souvislosti se změnou polohy průběžných jízdních pruhů bude nutná rovněž úprava reflexních částí dopravních knoflíků instalovaných ve vozovce. Uvedenou úpravou vodorovného dopravního značení je také vyvolána související nutná úprava polohy indukčních smyček automatického snímače dopravy v pravém jízdním pásu.

V sobotu 7.5.2022 mezi 06:00- 22:00 hod. i v neděli 8.5.2022 mezi 06:0-14:00 se bude pracovat za provozu při použití operativních částečných uzavírek dálnice. V jízdním pásu ve směru do centra zůstane vždy průjezdný 1 jízdní pruh.

 

 

Print Friendly, PDF & Email