Oprava AB povrchu dálnice D11 v km 44-52 probíhá rychlým tempem. V sobotu 30.4.2022 jsme po předchozí stavbě dopravně inženýrského opatření zahájili práce na opravě pravého jízdního pásu ve směru na Hradec Králové. Ještě v průběhu sobotního odpoledne jsme začali frézovat asfaltové vrstvy za studena na hloubku 120 mm. Po odfrézování asfaltového krytu na uvedenou hloubku 120 mm od stávajícího povrchu vozovky byl celý opravovaný úsek zkontrolována a došlo k určení míst nutných k sanaci v tloušťce dalších 70 mm. V pondělí 2.5.2022, za ještě souběžně probíhajícího frézování v jiných částech úseku, jsme zahájili první pokládky nových asfaltových vrstev. Na sanovaných místech byla po aplikaci spojovacího postřiku položena vrstva z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT 22 TSA 20/30). V ostatních místech, po vyčištění povrchu a aplikaci spojovacího postřiku, již byla zahájena pokládka vrstvy z modifikovaného asfaltového betonu určeného pro ložní vrstvy (ACL 22S PMB 25/55-65) v tloušťce 80 mm po zhutnění.

K této probíhají opravě přibyde od Ne 8.5. 2022 12:00 hod. do Út 10.5.2022 12:00 hod. oprava v km 38,410 – 40,315 u MÚK EXIT 39 Kluk. I zde v pravém jízdním pásu dálnice ve směru na Hradec Králové je nutné provést opravu povrchu v pravém jízdním pruhu. V uvedeném úseku se budou lokálně opravovat poškozené cementobetonové desky. V cca 2 kilometry dlouhém úseku bude provoz veden 1 jízdním pruhem vlevo. Po dokončení této opravy se následující týden přesunou práce do levého jízdního pásu ve směru na Prahu.

Tady předpokládáme, že po předchozí postupné stavbě dopravně inženýrského opatření ve dnech Po. 16.5.- St. 18.5.2022, zahájíme opravu více než stovky cementobetonových desek v km 38,700 až 28,600, tedy přibližně mezi MÚK EXIT 39 Kluk a MÚK EXIT 25 Sadská. S ohledem na stav jednotlivých desek bude jejich oprava provedena formou výměny. Samotná oprava by měla probíhat od St. 18.5. od 17:00 hod. do So. 28.5. 6:00 hod. O zahájení prací budeme ještě včas informovat s ohledem na vydání potřebného rozhodnutí MD ČR. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email