Vybrali jsme zhotovitele opravy silnice I/17 na průtahu obcí Dolní Bučice u Čáslavi. Ze 4 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku společnost Silnice Čáslav, s.r.o., která ji bude realizovat za 19,74 mil. Kč bez DPH se uvedením stavby do provozu za 80 kalendářních dnů.

Opravovat se bude úsek silnice I/17 v délce cca 1300 metrů. Diagnostika na úseku v km 3,974 – 5,296 ukázala řadu poruch této komunikace, z nich převažuji převažují poruchy ve formě ztráty makrotextury, vysprávek, úzkých podélných a rozvětvených trhlin (v krajnici vozovky). V menší míře byly zjištěny úzké a rozvětvené příčné trhliny a místní pokles. Mimo celoplošné výměny konstrukčních vrstev vozovky bude řešeno odebrání krajnic a vybudování nových krajnic, odvodnění komunikace (uliční vpusti, silniční obrubníky a přídlažby, příkopy, silniční kanalizace) a dále  bezpečnostní prvky a zařízení, jež jsou příslušenstvím komunikace (směrové sloupky, svodidla, svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení). Stavba je koordinována s dalšími stavebními záměry, kdy obec Vrdy bude budovat chodníky a společnost Goldbeck nové připojení k I/17, aby se vše pokud možno realizovalo v rámci 1 dopravního omezení.

Stavba bude probíhat za provozu a opravovat se bude po polovinách vozovky a postupně po jednotlivých délkových úsecích. Provoz tedy bude v místě stavby veden kyvadlově aktuálně průjezdnou části vozovky. Stavební práce plánujeme zahájit začátkem června 2022.

Print Friendly, PDF & Email