Opravu mostu jsme zahájili 4.4.2022, neboť bylo jeho předchozí diagnostikou zjištěno, že přes nefunkční izolační systém zatéká na krajní nosníky v oblastech pod chodníky. Odvodnění dilatačních závěrů je nefunkční a závěry jsou zanesené, což vede k jejich zvýšené hlučnosti. Zanesené byly i odvodňovače a ložiska mostu korodovala

V současné době probíhá oprava spodní stavby, mimo části v jízdním pruhu silnice II/150 na Otradovice. Z tohoto důvodu je provoz pod mostem veden 2 provizorními jízdními pruhy s omezením max. rychlosti na 30 km/h. Mostní opěry, pilíře a líc nosné konstrukce byly otryskány tlakovou vodou a je prováděna jejich sanace a reprofilace PCC maltou. Probíhá očištění stávající dlažby pod mostem a její předláždění v místě poruch. Ložiska mostu již byla očištěna a nakonzervována.Na mostě pod chodníkem byla položena nová izolace z natavovaných izolačních pásů. Včera bylo odfrézováno vozovkové souvrství a postupně se odstraňovaly zbytky izolace hlavní nosné konstrukce. Následovat bude obnažení mostních závěr a jejich kontrola. Provoz na mostě je veden v režimu 1+1 jízdní pruh bez větších dopravních komplikaci.

Print Friendly, PDF & Email