Na stavbě 2. části obchvatu Mělníka jsme zbourali část původní protihlukové stěny (PHS) podél silnice I/9 chránicí obytnou zástavbu v ulici Na Průhoně a již zde stavíme stěnu novou podél nově přeložené části silnice I/9 i nově postavené okružní křižovatky na výjezdu na Liběchov. Z PHS jsou osazeny sokolové panely a podél ní na lícové straně pokládáme dlažbu. Část původní komunikace I/9 již byla odstraněna a v jejím místě probíhá rekultivace. Na okružní křižovatce, jejich větvích a hlavní trase až k jejímu současnému křížení s ulicí Nad Oborou je položena asfaltová ložná vrstva. U tohoto křížení betonujeme sloupky budoucí protihlukové stěny. Další PHS vyroste na náspu mimoúrovňové křižovatky, kde probíhá vrtání pilotového založení sloupků. V trase obchvatu budou 4 stěny chránící obytné části před nadměrnou emitací hluku z provozu na nové části obchvatu. V součtu dosáhnou celkové délky téměř 1000 metrů.

Na mostní opěře v ulici Nad Drahou odstraňujeme po její betonáži bednění. V téže ulici byl dokončeni pilíř mostu v těsném sousedství kolejí. Na druhé straně přes železnici probíhá kontinuálně izolace a zasypávání velké opěrné zdi podél fotbalového hřiště a připravuje se betonáž její římsy. Důležitou operací, která nás čeká je víkendové osazení ocelové nosné konstrukce přes 117 metrů dlouhého mostu mimoúrovňové křižovatky, která převede hlavní trasu přes stávající silnici I/9, 2 železniční trati i místní komunikaci. Osazení mostního pole nad železniční tratí budeme realizovat v noci ze soboty 21.5.2022 na neděli 22.5.2022 za vyjednané 12 hodin trvající provozní výluky na železnici. Nosnou konstrukci o váza přes 200 tun bude tvořit 5 nosníků délky 80 a výšky 1,56 metrů s ocelovými příčníky. Do Mělníka se ocelová konstrukce dopravuje po částech a její montáž bude provedena až v místě stavby. Nosná konstrukce se nebude osazovat do konečné výšky, ale o něco výše, aby bylo možné následně osadit např. ložiska mostu. Do své konečné polohy bude poté konstrukce spuštěna pomocí hydrauliky. Dalším milníkem stavby, který se blíží, bude zprovoznění okružní křižovatky na straně od Liběchova. To zatím předpokládáme začátkem června 2022.

Print Friendly, PDF & Email