Z 9 uchazečů o zakázku opravy 3,8 km dlouhého úseku silnice I/38 mezi obcemi Libichov a Luštěnice jsme vybrali společnost Silnice Čáslav s.r.o., která se smluvně zavázala zhotovit dílo za 64,26 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 120 kalendářních dnů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázka dle zadávací dokumentace přitom činila 85,97 mil. Kč bez DPH a předpokládaná doba pro uvedení stavby do provozu byla 150 kalendářních dnů.

Provedenou diagnostikou komunikace bylo zjištěno, že stávající asfaltobetonový kryt opravované části úseku vykazuje značné množství poruch, jako jsou vyjeté koleje, v obou drahách kolejí rozvětvené podélné trhliny často přecházející do trhlin síťových a lokálně též poklesy vozovky a plošné deformace. Řadu poruch vykazují také trubní a klenbové propustky.

V rámci zakázky dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev do požadované hloubky a k odstranění stávajícího konstrukčního souvrství v krajích komunikace. Staré konstrukční vrstvy budou nahrazeny novými a provede se úprava a dosypání nezpevněných krajnic. Stavebními úpravami projdou propustky, které budou zahrnovat například nahrazení stávajících kolmých čel těmi šikmými, a pročištěny budou příkopy odvodnění. Dojde rovněž na vodorovné a svislé dopravní značení a bezpečnostní prvky jakými jsou vodící sloupky či svodidla.

Rekonstrukce komunikace je plánovaná za provozu s jeho částečným omezením. V aktuálním místě prací (pracovním úseku) se bude jezdit 1 jízdním pruhem a provoz zde bude řízen kyvadlově světelnou signalizací. Termín zahájení prací je ještě třeba koordinovat s další připravovanými akcemi na silnici I/38 mezi dálnicí D10 a D11, a to opravami krytu vozovky pokládkou mikrokoberce v úseku cca mezi Bratronicemi a Vlkavou a Velkým Zbožím a Chvalkovice. Bližší termíny pro jednotlivé akce proto vzejdou až z koordinačního jednání, které je plánované na tento týden. O konkrétním termínu zahájení budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email