Opravený povrch silnice I/38 v délce cca. 4,1 km mezi Starým Kolínem a Malínem byl uveden do provozu a v rámci této opravy ještě probíhají dokončovací práce, např. na zádržném systému v rámci tzv. pohyblivého pracovního místa. Nicméně na tuto opravu komunikace navázali nutné velkoplošné výspravy v rámci souvislé údržby. Řidiči tak na jednotlivých místech silnice I/38 navazujících na opravený povrchu mezi St. Kolínem a Malínem narazí na kratší dopravní omezení související s tímto typem údržby a to nejdéle do 12.6.2022.

Print Friendly, PDF & Email