V průběhu soboty 4.6.2022 a neděle 5.6.2022 proběhne osazení 20 kusů železobetonových prefabrikovaných nosníků východní části mostu na dálnici D0 přes Chlumeckou ulici v Praze. Osazování bude probíhat postupně v jižní a severní polovině jeho východní části, přičemž v každé z nich bude osazeno 10 nosníků. Dopravy na dálnici D0 se tato stavební operace nijak nedotkne a i nadále se zde v průběhu víkendu bude jezdit ve stávajícím režimu 0/2+2. Nutné je však počítat s omezením v ulici Chlumecké, kde bude provoz v průběhu osazování nosníků veden vždy v jednom (nepracovním) jízdním pásu v režimu 1+1 jízdní pruh. 

S výstavbou dopravně inženýrského opatření je nezbytné počítat od pátku 3.6.200,18:00 hod., přičemž nejpozději od 23:00 hod. téhož dne by měl být uzavřen pracovní pás, ve kterém v sobotu ráno začnou předmětné práce. V souvislosti s uzavírkou v Chlumecké budou postupně uzavírány i větve MÚK 59 Chlumecká a to opět v návaznosti na aktuální průběh prací. Za tyto uzavřené větvě budou vedeny značené objízdné trasy.

Hotovo by mělo být nejpozději v neděli 5.6.2022 v podvečer a po demontáži dopravně inženýrského opatření by se v Chlumecké ulici mělo jezdit v běžném režimu provozu 2+2 jízdní pruhy nejpozději v neděli před půlnocí, a to v závislosti na časovém průběhu práce.

Print Friendly, PDF & Email