Oprava protihlukových stěn (dále PHS), vozovky a odvodnění v km 28,865 – 29,630 u obce Kbel naváže časově i místně na ukončené dopravní omezení v rámci opravy povrchu vozovky v levém jízdním pásu v úseku Benátky nad Jizerou-Tuřice. Hlavním cílem stavební akce je rekonstrukce stávajících protihlukových stěn v délce 236 metrů vlevo ve směru Praha a v délce 510 metrů vpravo ve směru Liberec (celkem 741 metrů) a vybudování nových úseků PHS po obou stranách dálnice v celkové délce 168 metrů dle výsledků hlukové studie. Ta také určuje délkové a výškové uspořádání stěn. Opravou a doplněním PHS dojde ke snížení hlukové zátěže z provozu po dálnici D10 a zlepšení životního prostředí městské části Kbel. Součástí práce na PHS je také rekonstrukce opěrných zdí v obou směrech jízdy, v jejichž římsách jsou vetknuty sloupky pro osazení panelů PHS.

Současně bude v rámci stavby řešena oprava mostu ev. č. 10-022c v obou jízdních pásech dálnice (estakáda v Kbelu). Jejím základem je výměna mostních závěrů za závěry se sníženou hlučností, výměna obrusné vrstvy na mostě navazující na nový povrch vozovky na obou předmostích a sanace všech říms mostu. Provedena bude dále výměna mostních svodidel a zábradlí nebo doplnění zádlažeb z lomového kamene. Mimo rekonstrukce povrchu vozovky na mostě projde rekonstrukcí i část vozovky dálnice do km 29,6 a to včetně dopravního značení a bezpečnostního zařízení.

Dalším významným stavebním objektem je odvodnění. Realizací nové dešťové kanalizace a dalších odvodňovacích zařízení dojde k výraznému zlepšení fungování stávajícího systému odvodnění včetně odvedení do stávající dešťové usazovací nádrže (DUN). Práce na kanalizaci budou probíhat na předpolích mostu i pod ním. Jedná se zejména o nové štěrbinové žlaby v celkové délce více než 800 metrů, které budou průběžně napojeny pomocí přípojek do navrhované kanalizační stok. V místech rekonstrukce dojde k náhradě stávajícího drenážního systému za nový. 

Oprava bude probíhat ve 2 stavebních sezónách a bude ji realizovat společnost metrostav Infrastructure a.s. za 93,77 mil. Kč bez DPH. V letošním roce od úterý 7.6. se budou realizovat práce v levém jízdním pásu ve směru na Prahu a budou organizovány tak, aby byl provoz na dálnici pro oba směry jízdy v maximálním časovém rozsahu zajištěn 2 provizorními jízdními pruhy. 

 

Print Friendly, PDF & Email