Vybrali jsme zhotovitele celkové opravy mostu ev. č. 38-017 o 14 polích, který u obce Debř na Mladoboleslavsku převádí silnici I/38 přes řeku Jizeru a železniční trať. V rámci veřejného výběrového řízení jsme obdrželi 4 nabídky, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka sdružení Metrostav a.s. a BES s.r.o., které se zavázalo zakázku realizovat za 96,68 mil. Kč bez DPH.

Stávající mostní svršek mostu je již v nevyhovujícím stavu. Beton levé římsy je značně degradovaný zejména v místě obruby. Mostní závěry jsou z velké části původní s převážně nevyhovujícím nastavením. Izolace mostu je na konci životnosti a místy protéká voda na krajní nosník a stativa pilířů. Ty jsou poškozeny stékající vodou (beton je degradovaný, obnažená výztuž koroduje). Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostního objektu bylo rozhodnuto o provedení větší opravy s cílem zvýšit životnost mostu minimálně o dalších 25 let.

V rámci opravy mostu bude kompletně odstraněn mostní svršek (vozovkové souvrství a izolace) až na spřaženou desku. Odstraněny budou římsy mostu včetně jeho příslušenství. Dojde k výstavbě nových říms, výměně všech mostních závěrů a repasování stávajících mostních ložisek. Společně s nimi bude provedena sanace spodní stavby (stativ pilířů). Na krajních opěrách budou provedeny nové závěrné zídky, bude provedena sanace rubové strany odhalených křídel pro umožnění provedení izolace rubu opěr. Bude provedena nová konstrukce vozovky včetně nové izolace mostovky. Most dostane nový zádržný systém, zábradlí a ochrannou stěnu z transparentního plexiskla.

Předpokládaný termín zahájení prací je 2. polovina června tohoto roku, přičemž stavba bude probíhat ve 3 etapách dopravně inženýrského opatření. V rámci 1. etapy (bourání římsy na pravé straně směr M. Boleslav) bude provoz na mostě zachován v obou směrech jízdy a bude veden v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. Tento režim vedení provozu zůstane zachován bez několika dní téměř 2 měsíce. Ve zbývajících 2 etapách, kdy budou opět probíhat práce za provozu, již bude doprava po mostě vedena kyvadlově 1 jízdním pruhem a takto to zůstane až do konce listopadu 2022.

Print Friendly, PDF & Email