Čtyřramenná průsečná křižovatka silnic I/2 a III/1011 je místem se zvýšeným počtem dopravních nehod, jejichž důvodem je zejména srážka s jedoucím vozidlem. Křižovatka se nachází v lesním úseku mezi Říčany a Tehovem, okr. Praha-východ a je výrazným nehodovým místem na silnici I/2. Z tohoto důvodu bylo zadáno provedení místního dopravně-bezpečnostního šetření za účelem analýzy aktuální úrovně bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V případě lokalizace dopravně-bezpečnostních závad bude přistoupeno k návrhu nápravných opatření, jejichž cílem bude zajištění společensky přijatelné úrovně bezpečnosti a plynulosti provozu v místě sledovaného úrovňového křížení.

Print Friendly, PDF & Email