Příslušný odbor Ministerstva dopravy ČR, jako odvolací orgán, potvrdil územní rozhodnutí vydané Krajským úřadem Středočeského kraje v březnu 2021 ve věci umístění stavby I/16 Mladá Boleslav-Martinovice. Jelikož proti tomuto rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze podle správního řádu dále odvolat, nabylo územní rozhodnutí účinnosti. To nám umožňuje zahájit majetkovou přípravu stavby. V mezidobí jsme už také zahájili práci na projektové dokumentaci ve stupni DSP a jsme v závěrečné fázi přípravy přestavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10, jejíž úprava musí stavebně předcházet výstavbě zmiňované přeložky silnice I/16.

V rámci přípravy akce D10 MÚK Kosmonosy jsme před vyhlášením veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby a společnost ČEZ v blízké době zahájí přeložku svých sítí. Samotnou stavbu plánujeme zahájit v březnu 2023. Přeložku silnice I/16 od Martinovic k MÚK Kosmonosy pak v průběhu roku 2024.

Print Friendly, PDF & Email