V úterý 28.6.2022 zahájíme opravu mostu ev.č. 16-011, který u obce Nová Ves převádí silnici I/16 přes dálnici D8. Most z roku 1996, který doposud neprošel žádnou významnou rekonstrukcí, opraví společnost Poor s.r.o. za 27,74 mil. Kč bez DPH.

Hlavním cílem opravy mostu je kompletní výměna mostního svršku, včetně jeho vybavení a zhotovení nové izolace mostovky. Po odstranění mostního svršku včetně izolace se provedou nezbytné sanační práce (úpravy povrchu) mostovky pro zajištění dostatečné přilnavosti nově prováděné izolace. Kompletně se vymění odvodňovací trubičky s novými svody pod dolní líc předpjatých nosníků. Budou instalovány nové mostní závěry a kompletně se vymění již zmíněná izolace mostovky. Na mostě budou obnoveny železobetonové monolitické římsy s instalovanými kabelovými chráničkami. Osazeno bude nové zábradlí a položí se nové vozovkové souvrství. Doplněny budou bezpečnostní prvky a dopravní značení. Pracovat se bude i na spodní stavbě mostu včetně jeho křídel, kde po očištění povrchu otryskáním bude provedena sanace zjištěných trhlin. Přibude nové revizní schodiště a opraví se dláždění pod mostem.

Oprava mostu je plánovaná za provozu po jeho částech, neboť ho v průměru denně využije přes 11 000 vozidel s velkým podílem těžké nákladní dopravy. Provoz na mostě bude veden v obou směrech v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. I na dálnici D8  musí řidiči počítat s postupným omezením v obou jízdních pásech dálnice, které bude realizováno v závislosti na aktuálním postupu prací. Uvedení opraveného mostu do provozu plánujeme v polovině října tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email