Ve čtvrtek 30.6.2022 zahajujeme práce na opravě silnice I/38 přibližně v úseku Chvalovice-Velké Zboží. V podstatě se bude jednat o souvislý úsek silnice v km 64,665-66,150 a dále o úsek v km 63,825-64,130 (dle staničení) včetně větví mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/331 na Nymburk a Velké Zboží. V této části silnice I/38 v celkové délce 1 800 metrů vykazuje povrch opotřebení mikrotextury a makrotextury krytové vrstvy, které je potřeba obnovit.

Uplatní se zde obnova krytu formou emulzního mikrokoberce. Jeho pokládce budou předcházet velkoplošné výspravy asfaltových hutněných vrstev v místech, kde to bude stav vozovky vyžadovat. Součástí rekonstrukce bude i pročištění příkopů, vytvoření šikmých čel propustků, vyrovnání a případná výměna svodidel a oprava mostních závěrů. Jako poslední bude po pokládce mikrokoberce realizována obnova vodorovného dopravního značení.

Opravu provede za provozu a částečného omezení společnost Eurovia CS. V aktuálním pracovním úseku bude provoz řízen kyvadlově, přes den pověřenými pracovníky zhotovitele a v nočních hodinách semafory. Po dokončení prací v uvedené části silnice I/38 bude oprava pokračovat i cca. v úseku Bratronice-Vlkava, kde je před opravou 2730 metrů komunikace. 

 

Print Friendly, PDF & Email