Dnes, tj. 7.7.2022, předáváme zhotoviteli společnosti Silnice Čáslav s.r.o stavbu  “I/38 Libichov-Luštěnice, oprava komunikace a odvodnění”, která za 64,26 mil. Kč bez DPH opraví 3,8 kilometrů dlouhý úsek silnice I/38 mezi Libichovem a Luštěnicemi. Opravený úsek by měl být uveden do provozu za 120 kalendářních dnů od zahájení stavby.

V rámci zakázky dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev do požadované hloubky a k odstranění stávajícího konstrukčního souvrství v krajích komunikace. Staré konstrukční vrstvy budou nahrazeny novými a provede se úprava a dosypání nezpevněných krajnic. Stavebními úpravami projdou propustky, které budou zahrnovat například nahrazení stávajících kolmých čel těmi šikmými, a pročištěny budou příkopy odvodnění. Dojde rovněž na vodorovné a svislé dopravní značení a bezpečnostní prvky jakými jsou vodící sloupky či svodidla.

Pracovat se  bude za provozu při částečné uzavírce silnice I. třídy. Opravovat se bude vždy polovina vozovky a v průjezdném  jízdním pruhu bude provoz veden kyvadlově. V době od 06:00 do 19:00 hodin, bude řízen proškolenými pracovníky zhotovitele pro zajištění větší kapacity zúžené komunikace. Mimo uvedenou dobu bude řízen světelným signalizačním zařízením, které bude pružně reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy.

Print Friendly, PDF & Email