V rámci úpravy tečné křižovatky na křižovatku okružní na silnici I/16 u Plaz na Mladoboleslavsku jsme přešli na další etapu. Severní i jižní polovina okružní křižovatky je natolik stavebně dokončená, že na ní bylo možné obousměrně bezpečně převést provoz na silnici I/16. Ten zde byl doposud řízen kyvadlově semafory 1 jízdním pruhem. O víkendu tak už byla doprava na silnici I/16 v úseku stavby vedena v režimu 1+1 jízdní pruh. Současně upozorňujeme řidiče, že i nadále projíždí stavbou a je třeba respektovat místní přechodnou úpravu provozu danou vodorovným a svislým dopravním značením.

Nicméně ještě do poloviny srpna je třeba počítat, s ohledem na postup zemních prací, vyznačování vodorovného dopravního značení a dalších činností souvisejících s výstavbou, s nutným krátkodobým zavedením kyvadlového provozu ve směru Mladá Boleslav-Jičín a opačně. Výstavba i nadále pokračuje a například odbočení na Kolomuty není možné z důvodu prací na jižním paprsku křižovatky a přeložce silnice III/27515.

Print Friendly, PDF & Email