Po demolici mostu ev.č. D4-020 v levém jízdním pásu dálnice D4 ve směru na Prahu jsme vybetonovali mostní nové opěry a pilíře, které mají proti původním odlišný tvar a jsou posunuté v jiné poloze.  Aktuálně probíhají práce na nové hlavní nosné konstukci. Dokončuje se skruž a probíhá montáž bednění. Následovat bude armování nosné konstrukce, abychom koncem července zahájili v souladu s harmonogramem její betonáž. U mostu tak dojde nejen ke změně rozpětí mostu, ale také ke změně konstrukce z prefabrikované na monolitickou. Betonáž bude probíhat v konečné výšce s tím, že konstrukce se po odbednění spustí na již osazená ložiska mostu.

 

Print Friendly, PDF & Email