22.6.2022 byla zahájena celková oprava mostu ev.č. 38-017 u Debře na Mladoboleslavsku. Souběžně se pracuje na nosné konstrukci i dolní stavbě, kde probíhá sanace stativ pilířů a mostních opěr a repase ocelolitinových ložisek jejích otryskáním odmaštěním a aplikací protikorozního nátěru. Na mostě se pracuje při jeho pravém okraji ve směru staničení silnice I/38 (směr M. Boleslav), kde bylo demontováno vybavení mostu, demolována původní římsa a částečně obnaženy mostní závěry. V úterý 12.7. 2022 jsme zahájili první betonáž, a to části spřazěné desky nosné konstrukce pod budoucí novou římsou mostu. 

Na mostě se jezdí stále 2 provizorními jízdními a bude tomu tak do konce tohoto měsíce, kdy dokončíme plánované práce v oblasti pravé římsy a v rámci další navazující etapy se oprava posune do celého pravého jízdního pruhu. S přesunem na další etapu se změní rovněž i dopravně inženýrské opatření a po mostě bude možné jezdit pouze kyvadlově 1 jízdním pruhem v levé části mostu.

Print Friendly, PDF & Email