V závěru dubna jsme zahájili rozšíření a modernizaci původní odpočívky ze 70. let 20. století v km 52 dálnice D1 ve směru na Prahu. V současné době jsme tak v 2. polovině výstavby nové moderní odpočívky se zvýšený počtem stání.

Stavba je od začátku charakteristická nasazením velkého počtu techniky i lidí. V těchto dnech pracuje na stavbě přibližně 15 kusů těžké techniky, dvacítka nákladních automobilů a 50 lidí. Pracuje se například na odvodnění celé odpočívky, kde systém dešťové kanalizace bylo nutné z důvodu změny dispozice a rozšíření v severní části původní odpočívky navrhnout zcela nově. U vjezdu nově vzniká i retenční nádrž, kam bude při zvýšených průtocích přesměrována část dešťové vody pomocí oddělovací šachty. V první polovině minulého týdne probíhala na tomto stavebním objektu betonáž bezpečnostního přepadu. Po dokončení bude nádrž schopna zadržet až 650 m3 vody.

Po odtěžení svahu a komunikace v severní části odpočívky tady probíhá stavba 180 metrů dlouhé gabionové zárubní zdi, která bude zajišťovat patu zářezu zemního svahu nad krajní obousměrnou komunikací odpočívky. Tato komunikace společně obratištěm na východní straně u vjezdu a okružní křižovatkou na západní straně (nahrazuje původní styčné křižovatky) umožní opakované manévrování vozidel za účelem nalezení volného parkovacího stání v části pro nákladní automobily. V této severní části, jižně od krajní komunikace, rostou ve dvou řadách šikmá parkovací stání pro těžká nákladní vozidla, kterých zde bude celkem 98. V nejsevernější řadě stání pro kamiony již probíhá pokládka a hutnění nestmelené konstrukční vrstvy ze štěrkodrti, zatímco v jižnější části se dokončují práce na dešťové kanalizaci. V závěru tohoto týdne bychom na stáních pro nákladní vozidla rádi zahájili pokládku cementobetonového krytu. Asfaltové konstrukční vrstvy v dalších částech odpočívky plánujeme realizovat v průběhu 1. srpnového týdne.

Mimo investici ŘSD ČR byl demolován objekt původního nevyužívaného bufetu a veřejných toalet. V těchto místech roste nová provozovna KFC, která spolu s novým mobiliářem (stoly, lavice, odpadkové koše), dětským hřištěm, sadovými úpravami atd. jistě přispěje k modernímu vzhledu této téměř 50 let staré odpočívky.

Print Friendly, PDF & Email