Pokračujeme ve výstavbě nové východní části mostu na dálnici D0 přes Chlumeckou ulici v Praze. Po osazení nosníků hlavní nosné konstrukce začátkem června proběhla betonáž spřažené desky. Vybetonovaná je rovněž severní přechodová deska a v těchto dnech se pracuje na armování té jižní. Souběžně probíhá instalace armatury a bednění před betonáží obou říms mostu. Po rozšíření náspu zemního tělesa se vrtáním, vkládáním armakošů a následně betonáží se realizovalo pilotové založení pro sloupky nové protihlukové stěny, která bude v celkové délce 248 metrů chránit přilehlou zástavbu Horních Počernic před emitací hluku z provozu na dálnici D0. Po úpravě a profilaci svahu komunikace za budoucí PHS začneme s osazováním samotných ocelových sloupků pro osazení sokolových a zvukově pohltivých panelů.

 

Print Friendly, PDF & Email