V roce 2021 jsme provedli demolici mostu ev.č. 32-002a u Činěvsi na Nymbursku a nový most uvedli do provozu ještě v prosinci téhož roku. Ve středočeské části silnice I/32 pracujeme na přípravě opravy dalších mostů, kde je nejblíže k realizaci celková oprava mostu 32-001e přes železniční trať Praha-Lysá nad Labem-Kolín a silnici III/32812 u obce Choťánky. V rámci této zakázky jsme ve veřejném výběrovém řízení na zhotovitele obdrželi celkem 7 nabídek a vybrali zhotovitele. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku podala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která se zavázala opravu realizovat za 79,89 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 210 kalendářních dnů. Most z roku 1990 byl připraven k zahájení opravy v letošní stavební sezóně, ale jelikož se pro letošní rok nepodařilo vyjednat provozní výluku na železniční trati pod ním, zahájíme práce na přelomu 2.-3. čtvrtletí 2023.

V rámci této opravy dojde zejména k odstranění a náhradě mostovky, včetně izolace, mostního vybavení a vozovkového souvrství. Odstraněny a nahrazeny budou mostních opěry včetně křídel a přechodové desky. Své výměny se dočkají i římsy mostu, čímž se současně zvětšení jeho celková šířka z 14,17 metrů na 14,7 metrů. 

Pro celkovou opravu mostu ev.č. 32-001 přes řeku Cidlinu je vydané pravomocné stavební povolení. S ohledem na rozsah prací je tato oprava předpokládaná za úplné uzavírky silnice I/32 a převedení dopravy na objízdné trasy. Stavební povolení máme rovněž k provedení celkové opravy mostu ev.č.32-004 přes železniční vlečku u Dymokur. U mostu ev.č. 32-007 přes Smíchovský potok u obce Nouzov a sousedního mostu ev.č. 32-006 přes Komorní rybník v téže obci probíhá od začátku letošního roku zpracování společné dokumentace pro územní a stavební povolení. Termíny oprav jednotlivých mostních objektů se budou odvíjet od postupu jejich další přípravy a možnosti koordinace s dalšími stavbami v dané stavební sezóně nejen na silnici I/32. Předběžně však lze jejich postupnou opravu očekávat v průběhu let 2023 a následujících.

Print Friendly, PDF & Email