Ze 6 nabídek jsme vybrali zhotovitele rekonstrukce stávající dřevěné protihlukové stěny na dálnici D8 u Všestud na Mělnicku. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost M-Silnice, která rekonstrukci provede za 92 mil. Kč bez DPH. 

Rekonstrukcí reagujeme na výsledky hlukové studie. 612 metrů dlouhá a 3 metry vysoká stěna podél levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu v km 14,5–15,1 již nesplňuje potřebné požadavky. Z důvodu překročení hygienického limitu bude stávající PHS demolována a dojde k výstavbě nové 1636 metru dlouhé stěny s proměnnou výškou 4,5 až 5,0 metrů. Z této délky bude 30 metrů dlouhá stěna z průhledných odrazivých panelů výšky 4,5 metrů na mostě ev.č. D8-017.2, který se nachází v km 14,670 –14,700. Současně s výstavbou protihlukové stěny budou probíhat úpravy tělesa dálnice včetně konstrukce nezpevněné krajnice a dlážděné plochy mezi lícem svodidla a PHS. Dojde k vybudování chybějícího zpevněného přístupu k hlásce SOS v km 15,0. Odvodnění vozovky bude provedeno realizací betonových a štěrbinových žlabů podél zpevněné krajnice.

Rekonstrukci plánujeme zahájit v 2. polovině srpna tohoto roku. Práce budou probíhat za plného provozu při uzavírce krajince a části pravého jízdního pruhu. Dopravní omezení v místě stavby předpokládáme po dobu 99 dnů, kdy zde řidiči budou jezdit 2 provizorními jízdními pruhy.

Print Friendly, PDF & Email