Na obchvatu Krupé na Rakovnicku jsme v trase budoucí dálnice D6 zahájili výstavbu mostu (estakády) v délce 805 metrů, jehož nosná konstrukce bude mít 23 polí. Prvním krokem  je realizace založení jeho spodní stavby. To je v tomto případě pilotové a v celé délce ho bude tvořit 524 pilot o průměru 900 milimetrů. Ty je třeba nejdříve vyvrtat do hloubky 14 až 20 metrů v závislosti na geologickém podloží v místě vrtu. Piloty jsou realizovány pomocí vrtné soupravy za vkládání pažnice, která chrání vrt před zasypáním  následuje vkládání arma-košů a betonáž. Práce na pilotovém založení tohoto nejdelšího mostu předpokládáme v délce šesti měsíců, přičemž výstavba celého mostu bude trvat necelé dva roky. Estakáda je jedním z 5 mostních objektů v trase dálnice okolo Krupé. 4 mosty budou dálniční a 1 z mostů bude dálniční těleso překlenovat jako součást mimoúrovňové křižovatky Krupá. Jejich založení probíhá postupně souběžně.

Print Friendly, PDF & Email