Stavební povolení vydané Ministerstvem dopravy ČR na část stavebních objektů připravované stavby nové mimoúrovňové křižovatky v km 3,2 dálnice D11 nabylo právní moci. Jedná se o jedno ze 3 stavebních povolení, o které jsme zažádali. Stavební povolení vydané Vodopravním úřadem Městské části Praha 20 je rovněž v právní moci a čekáme tak už jen na vydání toho posledního Odborem výstavby téže městské části.

Nicméně MÚK Beranka bude plnit svoji funkci pouze za předpokladu, že budou současně realizovány navazující stavební akce dalších investorů (Magistrát hl. města Prahy, Středočeský kraj). Z jedné strany od Horních Počernic se jedná o napojení křižovatky na přeloženou silnici II/611. Na opačné straně dálnice D11 to bude tzv. „Jižní tangenta“, která napojí oblast Klánovic a Šestajovic.

Součástí stavby bude demolice stávajícího mostu a výstavba mostu nového, 2 nové okružní křižovatky a bezpečné napojení na dálnici D11 zajistí 2 kolektory (včetně odbočovacího a připojovacího pruhu), z nichž každý bude dlouhý přes 1800 metrů. S ohledem na aktuální stav přípravy předpokládáme zahájení této stavby v průběhu roku 2024.

 

Print Friendly, PDF & Email