Ve čtvrtek 11.8.2022 od 14:00 hod. uvedeme do provozu jako celek opravený úsek silnice I/4 mezi Chrašticemi a hranící Středočeského a Jihočeského kraje. V rámci tohoto úseku se opravila vozovka a odvodnění komunikace v celkové délce přes 6 kilometrů. S předcházejícím navazujícím úsekem Milín-Chraštice, který se opravoval v období podzim 2020 – léto 2021, se tak opravilo téměř 11 kilometrů středočeské části této důležité a dopravně vytížené silnice, kde projede v průměru 12 000 vozidel denně. V součtu oprava této středočeské části od Milína až na hranici kraje vyšla na 150 mil. Kč bez DPH.

Řidiče tak už nebude trápit kyvadlově řízená doprava v souvislosti s probíhající opravou ani s pravidelnými jarními velkoplošnými výspravami vozovky, které v tomto úseku brzdil dopravu vždy na jaře. Samozřejmě i nadále je nutné počítat s omezeními vyvolanými realizací provozní údržby (sekání zeleně, oprava svodidel atd.), která probíhá v závislosti na ročním období nebo je vyvolána událostmi v souvislosti  s provozem na komunikaci, např. dopravní nehody.

Print Friendly, PDF & Email